1. Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Ing. Roman Flössler, Kejzlarova 1326/2, Hradec Králové IČ: 75981980 jako prodávající a na straně druhé je kupující.

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak. Obsah produktů je chráněn autorským právem a je zakázáno jej dále šířit.

2. Objednávka

Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky www.flor.cz. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodní podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

Všechny ceny jsou smluvní. Na webu Flor.cz jsou vždy aktuální a platné ceny. Prodávající je neplátce DPH, cena je konečná.

3. Storno objednávky

Platbu lze stornovat na platební bráně Gopay.

4. Způsoby Platby

Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o. Platba je možná pouze jednorázově, platba na splátky není možná

Možnosti platby: 1. Bankovním převodem na korunový účet fyzické osoby podnikatele Romana Flösslera 2. Online platební kartou: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro.

5. Dodací podmínky

Elektronickou cestou. Neprodleně po připsání platby na účet prodávajího bude kupujícímu zaslán informační e-mail s přístupovými informacemi do výukového prostředí.

6. Záruční podmínky, reklamace

Pokud zjistíte, že kurz má nedostaky, kvůli kterým je problém výuku zvládnout, vrátím vám plnou kupní cenu. Do 14 dnů od zakoupení.

7. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 11.12.2014. Prodávající si vyhrazuje právo změnit obchodní podmínky bez předchozího upozornění.


© Roman Flössler

nahoru 

🔒 Přihlášení do Online
kurzu Photoshopu

Kontakt
Obchodní podmínky
Ochrana osobních údajů